«Είμαι άνθρωπος και μιλάω ευγενικά: μία διδακτική προσέγγιση της σχολικής βίας με τη βοήθεια των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών»

Στα πλαίσια της Ημέρας κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού προσεγγίστηκε η έννοια της σχολικής βίας σε 24 μαθητές με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η διδακτική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο project στο της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου στο κεφάλαιο 5: «Unicef» της 6ης Ενότητας ‘’Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών’’. Το project, διάρκειας τριών εβδομάδων, υλοποιήθηκε σε σχολείο της Ρόδου, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, και είχε ως σκοπό την ανάδειξη της έννοιας της σχολικής βίας και των συνεπειών της. Η επιλογή του θέματος αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι η σχολική βία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση. Στόχος του project ήταν η διάχυση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και εκφοβισμού με σκοπό τη δημιουργία αυριανών υπεύθυνων πολιτών. Παρουσιάζονται οι στόχοι του project, η οργάνωση της διδακτικής πρότασης, οι δυσκολίες που προέκυψαν καθώς και η αξιολόγησή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 94)