Εφαρμογή του Συνδυαστικού Μοντέλου Μάθησης του Βασισμένου σε Πρόβλημα με τη Διάλεξη για τη Διδασκαλία του Μαθήματος των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης - MIS

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνδυαστικού μοντέλου μάθησης: αυτού του βασισμένου σε πρόβλημα σε συνδυασμό με την παραδοσιακή διάλεξη στη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, προπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕΙ της Θήβας. Απώτερος στόχος της επιλογής του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να προετοιμάσει τους σπουδαστές, που θα είναι οι αυριανοί υποστηρικτές της εκτέλεσης λειτουργιών της διοίκησης και λήψης αποφάσεων, μέσα από την κατάλληλη ανάλυση, σχεδίαση, εφαρμογή κι αξιολόγηση, στην αποτελεσματικότερη επίλυση ανεπαρκώς δομημένων προβλημάτων και στην απόκτηση συγκεκριμένου επιπέδου γνώσης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου αυξάνουν αφενός τις ευκαιρίες εννοιολογικής κατανόησης και συζήτησης κι αφετέρου μέσω της λύσης πραγματικών προβλημάτων βρίσκουν εφαρμογή οι υπό μελέτη έννοιες με την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών. Επιπλέον, η αξιοποίηση του μοντέλου αυτού σε συνεργατικά σχήματα μάθησης, κατά την εργαστηριακή άσκηση, επιτρέπει στους σπουδαστές την ανάπτυξη συμπληρωματικών, και ταυτόχρονα αναγκαίων, δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επίλυση πραγματικών προβλημάτων με τα οποία θα έρθουν σ’ επαφή ως μελλοντικοί εργαζόμενοι σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 912)