Δραστηριότητες του σχολικού συμβούλου ΠΕ19 για τη δημιουργία δομών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής

Το παρόν κείμενο είναι μια προσπάθεια αναστοχασμού αφενός για τη κατανόηση μιας δυναμικής κατάστασης που είχε δημιουργηθεί το 2007-11 μεταξύ ενός σημαντικού τμήματος των εκπαιδευτικών πληροφορικής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, όπου καθηγητές (κυρίως πληροφορικής) επιμόρφωναν εθελοντικά συναδέλφους του κλάδου τους σε εξειδικευμένα θέματα και αφετέρου για να απαντήσει στο ερώτημα ποια ήταν η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου του κλάδου σε αυτή τη διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)