Διδασκαλία Μαθήματος «Εφαρμογές Πολυμέσων», Σχολικές Εορτές, Πρόγραμμα Τεχνομάθεια IV: Τρεις Διαφορετικές Προσεγγίσεις Υλοποίησης της Μεθόδου Σχεδίων Εργασίας

Τη σχολική χρονιά 2004-05 στο 2ο Τ.Ε.Ε. Ν. Σμύρνης, έγιναν προσπάθειες οι μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δραστηριοποιηθούν σε έργα που απαιτούσαν την ενεργή συμμετοχή τους, την υπεύθυνη στάση τους και την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και κλίσεων. Τα έργα αυτά είχαν διαφορετική αφετηρία και χρόνους υλοποίησης, διαφορετικούς όρους συμμετοχής και απαιτήσεις παραδοτέων, είχαν όμως κοινό το έμψυχο υλικό, τους μαθητές του 2ου κύκλου του τομέα Πληροφορικής & Δικτύων Η/Υ και τη μέθοδο Σχεδίων Εργασίας. Ο γενικός στόχος αυτών των προσπαθειών ήταν η ποιοτική αξιολόγηση της συγκεκριμένης μεθόδου, σαν εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη χρήση της. Τα έργα που εκπονήθηκαν ήταν: Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος «Εφαρμογές Πολυμέσων», Δημιουργία Σχολικών Εορτών για τις επετείους 17ης Νοέμβρη & 25ης Μαρτίου και στα πλαίσια του Προγράμματος Τεχνομάθεια IV, δημιουργία Ασύρματου Δικτύου για τη διασύνδεση του κτιρίου του Σχολείου με το κτίριο των Εργαστηρίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 848)