Διδακτική στρατιωτικής ορολογίας Αξιοποίηση διαδικτύου και διαδραστικού πίνακα

Σκοπός της προκείμενης μελέτης είναι να αναδείξει τη σημασία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση και ιδιαιτέρως της ένταξης του διαδραστικού πίνακα και του διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασία. Με τη διδακτική πρόταση που θα ακολουθήσει, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να φέρει σε επαφή τους μαθητές με την στρατιωτική και συγκεκριμένα τη ναυτική ορολογία, αξιοποιώντας παράλληλα τη δημιουργικότητά τους. Οι μαθητές θα επεξεργαστούν αυθεντικό γερμανικό υλικό από το διαδίκτυο, θα συλλέξουν φωτογραφικό υλικό, θα γνωρίσουν το Γερμανικό Ναυτικό και θα εξοικειωθούν με το εν λόγω λεξιλόγιο. Μέσα από έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος έχει ενισχυτική δράση, θα οδηγηθούν εν τέλει στη συγγραφή κειμένου εξασκώντας τις γνώσεις που ήδη διαθέτουν γύρω από τη ναυτική ορολογία και αποκτώντας ακόμη περισσότερες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 51)