Διδακτική πρόταση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου, στην ενότητα 31: Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου

Η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε αρκετές σχολικές αίθουσες δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό για διαδραστικές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, που σε συνδυασμό με την επαγωγικο-διαλογική διδασκαλία διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών και κρατούν αμείωτη την προσοχή τους σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η ανάθεση επίσης εργασιών για το σπίτι σε ομάδες, που απαιτούν αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, σχετικών με το μάθημα που διδάχτηκαν, αναπτύσσουν την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, τη συνεργασία και καλλιεργούν την κριτική ικανότητα των παιδιών. Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε μία τέτοια μορφή μικτής μάθησης που στηρίζεται στην επαγωγικο-διαλογική μέθοδο διδασκαλίας και στην ομαδοσυνεργατική και προϋποθέτει τη χρήση υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων και διαδικτύου. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, λόγω της πρακτικής χρήσης της, εφαρμόστηκε σε διάφορες ενότητες στην Ιστορία της Γ’ τάξης Γυμνασίου. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά την εφαρμογή της στην ενότητα 31: «Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου».
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)