Διδακτικά Σενάρια και Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου και Λυκείου

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο σεναρίων και δραστηριοτήτων, το οποίο με την υποστήριξη κατάλληλων προγραμματιστικών περιβαλλόντων και εργαλείων προτείνεται για την διδακτική υποστήριξη μαθημάτων Πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. Τα προτεινόμενα σενάρια και δραστηριότητες διερεύνησης ή δημιουργίας υλοποιούνται μέσα από τη συνδυασμένη χρήση ψηφιακού και έντυπου διδακτικού υλικού, αποσκοπούν – μέσω της ενασχόλησης με την αλγοριθμική και τον προγραμματισμό - στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας των μαθητών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, καθώς και στην καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης. Η δυνατότητα χρήσης τόσο διαγραμμάτων ροής όσο και ψευδοκώδικα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την άποψη της διδακτικής προσέγγισης βασικών εννοιών αλγοριθμικής και προγραμματισμού και εντάσσεται σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πλαίσιο με αναφορές τόσο από τη θεωρία των συστημάτων, όσο και του κοινωνικού εποικοδομισμού, παρέχοντας ταυτόχρονα την ευχέρεια εφαρμογής της σπειροειδούς προσέγγισης ως μεθοδολογία διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1556)