Χρήση Μαθηµατικού Λογισµικού στην Ευκλείδεια Γεωµετρία

Με την συνεχόμενη βελτίωση των Η/Υ έκαναν την εμφάνιση τους αξιόλογα προγράμματα Μαθηματικών, με τα οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε Αλγεβρικές – Γεωμετρικές ενότητες στους μαθητές των σχολείων μας. Με τη δύναμη της εποπτείας που διαθέτουν τα προγράμματα αυτά, μπορούμε να επιτύχουμε την αδιάσπαστη προσοχή των μαθητών μας και συνάμα την βαθύτερη κατανόηση λεπτών Μαθηματικών εννοιών. Κάνοντας χρήση του γεωμετρικού σχεδιαστικού προγράμματος Sketchpad θα παρουσιάσουμε και θα λύσουμε βήμα – βήμα ένα γεωμετρικό πρόβλημα, επικεντρώνοντας συγχρόνως την προσοχή αφ’ ενός μεν στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτού του είδους τα λογισμικά προγράμματα και αφ’ ετέρου στην απάντηση του προσφιλούς για τους μαθητές ερωτήματος «αφού πειραματίζομαι και βλέπω ότι ισχύει τι παραπάνω θα μου προσφέρει η απόδειξη;». Στην εργασία αυτή, επιχειρείται, να οριοθετηθεί ο πειραματισμός και να επισημανθεί ο ρόλος της απόδειξης για τα Μαθηματικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 862)