«ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»

Οι νέες τεχνολογικές πλατφόρμες έρχονται να αλλάξουν εντυπωσιακά το τοπίο του 21ου αιώνα στην εκπαίδευση διαμορφώνοντας τόσο τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν τη μάθηση, όσο και τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τη διδασκαλία. Στο σύγχρονο σχολείο, εάν οι ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς συμβάλουν στην καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και στη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη, κυρίως σε τομείς όπως τα Μαθηματικά μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, στις έξυπνες κινητές συσκευές με τη μορφή τηλεφώνων ή ταμπλετών αναγνωρίζεται η δυνατότητα να φέρουν νέα στοιχεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό μέσο παροχής εκπαιδευτικού περιεχόμενου στους μαθητές. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν ελκυστικά χαρακτηριστικά, ενώ λόγω της φύσης τους προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο και ειδικότερα στην εφαρμογή μεταρρυθμιστικών προτάσεων διδασκαλίας όπως την «Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση».
(Πλήθος ανακτήσεων: 150)