Χρήση φορητών τεχνολογιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Οι ταμπλέτες ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Είναι πλέον γεγονός ότι τεχνολογία και εκπαίδευση έχουν αρχίσει να συμπορεύονται. Οι εξελίξεις της φορητής τεχνολογίας επηρεάζουν και εμπλουτίζουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης, κάτι που συμβαίνει με τις νέες έξυπνες φορητές συσκευές, όπως οι ταμπλέτες, οι οποίες αποτελούν μια ακόμη προηγμένη τεχνολογία, η οποία τίθεται στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Οι ταμπλέτες θεωρούνται ιδανικές για χρήση στην προσχολική εκπαίδευση, διότι επιτρέπουν στα παιδιά να πραγματοποιήσουν τη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας μ’ ένα διασκεδαστικό και συνάμα εποικοδομητικό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες της χρήσης των ταμπλετών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μικρών παιδιών. Όμως, τι πραγματικά γνωρίζουμε για τις ταμπλέτες και το ρόλο τους στην εκπαίδευση; Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί μια διεθνής βιβλιογραφική επισκόπηση διαφόρων ερευνών για τις ταμπλέτες, την εκπαιδευτική τους χρήση και τις πρωτοβουλίες εισαγωγής τους στις σχολικές μονάδες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)