Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Στην αρχή παρατίθεται το γενικό θεσμικό πλαίσιο και κάποιοι λόγοι για τους οποίους δεν φαίνεται – τουλάχιστον σε ευρεία κλίμακα – να υπάρχουν οι διδακτικές προσεγγίσεις που προβλέπουν τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώνεται στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής και εξετάζεται ως μελέτη περίπτωσης το νέο διδακτικό πακέτο Πληροφορικής Γυμνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 339)