Αξιοποίηση του δικτύου, ένα παράδειγμα: Πραγματοποίηση δικτυακών συναντήσεων με απομακρυσμένους επαγγελματίες στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιήθηκε μια σειρά δικτυακών συναντήσεων σε σχολεία του έργου Ελπήνωρ της Ενέργειας «Οδύσσεια» (http//:odysseia.cti.gr/elpinor). Στόχος ήταν μαθητές σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες τους οποίους δεν έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν στην περιοχή όπου βρίσκονται. Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ επαγγελμάτων τα οποία δεν γνωρίζουν από την καθημερινή τους εμπειρία ή να εκδηλώσουν ελεύθερα ενδιαφέρον για οποιοδήποτε επάγγελμα της αρεσκείας τους. Συναντήσεις με επαγγελματίες οργανώνονται στα πλαίσια του ΣΕΠ, επομένως είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στις δραστηριότητες του σχολείου. Οι δικτυακές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή που διαθέτουν τα σχολεία της Οδύσσειας (βλ. προδιαγραφές έργων «Ασκοί του Αιόλου» & «Μνηστήρες»). Για την πραγματοποίηση της «δικτυακής συνάντησης» συνεργάστηκαν ο καθηγητής που έχει αναλάβει το ΣΕΠ, ο επιμορφωτής της Οδύσσειας, ο σύμβουλος ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ της περιοχής, καθώς και ο τεχνικός υπεύθυνος του εργαστηρίου υπολογιστών του σχολείου, με διακριτούς ρόλους ο καθένας που είχαν οριστεί στα πλαίσια της δραστηριότητας. Από την πλευρά της ομάδας έργου συνεργάστηκαν, τεχνικοί, παιδαγωγοί, σύμβουλοι ΣΕΠ και φυσικά οι επαγγελματίες, οι οποίοι προετοιμάστηκαν κατάλληλα για τη συνάντηση. Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες προς τα σχολεία. Οι «δικτυακές συναντήσεις» μαγνητοσκοπήθηκαν και επίσης ζητήθηκε από τα σχολεία ανατροφοδότηση προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση της συνάντησης αλλά και του αποτελέσματός της. Παρατίθενται: I. οι αναλυτικές οδηγίες που στάλθηκαν στα συμμετέχοντα σχολεία πριν από την πραγματοποίηση των δικτυακών συναντήσεων, II. παράδειγμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την πραγματοποίηση δικτυακής συνάντησης και III. οι ερωτήσεις για τον σχολιασμό των δικτυακών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1114)