Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία της γεωμετρίας

Στα πλαίσια της εφαρμογής και χρήσης πολυμέσων στην εκπαίδευση ως διδακτικών εργαλείων, προτείνεται ένα εκπαιδευτικό λογισμικό μέσα από μία πολυμεσική εφαρμογή (HyperStudio), με αποδέκτες κυρίως μαθητές της Ε' Δημοτικού, και θέμα τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου και τη διάκριση τριγώνων ως προς τις γωνίες τους και τις πλευρές τους. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της πολυμεσικής εφαρμογής, προσανατολίζεται σε ορισμένους βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν κυρίως τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευόμενο, την ανάπτυξη του σεναρίου το οποίο θα έχει μια κατασκευαστική δομή και τον τρόπο αξιολόγησης. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται κατά την ανάπτυξη του λογισμικού ως προς την ευκολία χρήσης από τους μαθητές και τη δόμησή του με τρόπο που να επιτρέπει την αυτόνομη χρήση του με όσο το δυνατόν λιγότερη παρέμβαση των δασκάλων, προωθώντας ταυτόχρονα την αλληλεπιδραστική προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων, με συνεργατική και ομαδοκεντρική εργασία (ομάδες με τρεις μαθητές-τριες). Τόσο το ίδιο το πρόγραμμα όσο και ο τρόπος διαχείρισής του επιδιώκει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μάθησης ευχάριστο και εποικοδομητικό, στο οποίο συμβάλλει και η προσπάθεια να ληφθεί υπόψη το υπόβαθρο των προηγούμενων γνώσεων, βάση των οποίων θα οικοδομηθεί η νέα γνώση και οι νέες δεξιότητες. Οι πολυμεσικοί πόροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι, κείμενα, εικόνες, clipart, ηχητικές εκφωνήσεις, γραφικά διδακτικών δραστηριοτήτων από το Διαδίκτυο, εικόνες και σχήματα από βιβλία μαθηματικών, φόντα και ήχοι από το πρόγραμμα υλοποίησης της εφαρμογής, μικρά animation.
(Πλήθος ανακτήσεων: 738)