Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής Λογισμικού για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στα Παιδιά με Πρόβλημα Ακοής

Στην εργασία αυτή περιγράφονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού ειδικά σχεδιασμένου από τους ερευνητές για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε παιδιά με πρόβλημα ακοής, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (προδημοτική και πρώτη δημοτικού). Η αξιολόγηση περιέλαβε ποιοτικές μεθόδους (παρατήρηση, ανοικτού τύπου ατομικές συνεντεύξεις μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και βιντεογραφήσεις διδακτικών επεισοδίων). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές θα προχωρήσουν στην τελική διαμόρφωση του λογισμικού με την προσθήκη και άλλων ενοτήτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 365)