Ασύγχρονη Tηλεκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Οι Νέες Τεχνολογίες (Ν. Τ.) μπορούν να αξιοποιηθούν και να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς και στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π. Ε.). Η τηλεκπαίδευση έρχεται να συμπληρώσει την παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθήσει τον καθηγητή να προσφέρει περισσότερη, πιο πλήρη και σφαιρική γνώση στους εκπαιδευόμενους. Οι Ν. Τ. πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εμπλουτίσουν το μάθημα και να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί το παιδαγωγικό πλαίσιο, η συνεργατική προσέγγιση, και το τεχνολογικό πλαίσιο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την Π. Ε. και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η δημιουργία διαδικτυακού τόπου και υποστηρικτικού υλικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την Π.Ε., θα λειτουργεί για την εκπαίδευση των μαθητών κατά τρόπο απόλυτα μαθητοκεντρικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 510)