Αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στο νομό Έβρου

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε μια καταγραφή και αποτίμηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο νομό Έβρου σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες πληροφορίας και Επικοινωνίας. Καταγράφονται τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το ΠΕΚ Αλέξ/πολης, το πρόγραμμα Οδυσσέας, το πρόγραμμα Τηλέμαχος και τα προγράμματα κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ. Ακολουθούν εμπειρικά συμπεράσματα και προτάσεις για την πορεία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη συνέχεια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1377)