Διαφήµιση και Περιβάλλον

Η ανακοίνωση που ακολουθεί περιγράφει περιληπτικά το σκεπτικό του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Διαφήμιση και περιβάλλον» με ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Προηγείται μια συνοπτική παρουσίαση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της διαφήμισης και της αξίας της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 913)