Το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Educational Technology & Society 3ο στην κατάταξη των Top Publications in Educational Technology του Scholar Google.

Το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Educational Technology & Society (ET&S) που διευθύνεται από το 2003 από τον καθηγητή Δημήτριο Σάμψων βρίσκεται στην 3η θέση των Top Publications in Educational Technology του Scholar Google https:http://goo.gl/0uCaz9. Η κατάταξη αυτή αποτυπώνει τα περιοδικά που έχουν την μεγαλύτερη διεθνή απήχηση σε ένα επιστημονικό πεδίο με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών σε άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό αυτό.  Το περιοδικό ET&S είναι από τα πρώτα επιστημονικά πλήρως ανοικτής πρόσβασης (open access) παγκοσμίως και η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού υποστηρίζεται το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) τα τελευταία 15 χρόνια.