Νέος τόμος Research on e-Learning and ICT in Education

Δημοσιεύθηκε ο νέος τόμος Research on e-Learning and ICT in Education που προέκυψε μετά από πρόσκληση και αξιολόγηση εργασιών του 9ου Συνεδρίου «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση».