Πρόσκληση για υποβολή εργασιών: ALT-C 2011, 18th conference of the Association for Learning Technology

Στη θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

  1. Research and rigour – creating, marshalling and making effective use of evidence
  2. Making things happen – systematic design, planning, and implementation
  3. Broad tents and strange bedfellows – collaborating, scavenging and sharing to increase value
  4. At the sharp end – enabling organisations and their managers to solve business, pedagogic and technical challenges
  5. Teachers of the future – understanding and influencing the future role and practices of teachers
  6. Preparing for a thaw – looking ahead to a time beyond the disruptive discontinuities of the next few years
  7. Καταληκτική Ημερομηνία για υποβολή εργασιών: 21 Φεβρουαρίου 2011

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
http://www.alt.ac.uk/altc2011/