Πρόσκληση για τη διοργάνωση του 6ου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της ΕΤΠΕ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15/12/2018 ΣΤΟ karagian@uth.gr

 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές συναφών γνωστικών αντικειμένων από Πανεπιστημιακά και Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου, για τη φιλοξενία του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».

Το συνέδρια προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 ή τις αρχές Οκτωβρίου 2019.

Το συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» δίνει έμφαση στη διδακτική πράξη και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.