Πρόσκληση εργασιών από τις ανακοινώσεις του 7ου συνεδρίου για τόμο αφιέρωμα του Springer

Springer will publish a new book entitled “Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues”. This book welcomes contributions based on selected full papers presented at the 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation “ICT in Education” (HCICTE 2010), organized by the Department of Social and Educational Policy, University of Peloponnese, Greece and the Hellenic Association of ICT in Education (HAICTE).

Editor: Athanassios Jimoyiannis