Πρόσκληση εργασιών από τις ανακοινώσεις του 7ου συνεδρίου για τεύχος αφιέρωμα του Springer

Το Περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση πρόκειται να εκδώσει ένα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή της Ηλεκτρονικής Μάθησης και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Ο στόχος του ειδικού αφιερώματος είναι να συγκεντρώσει επιλεγμένες εργασίες, βασισμένες σε πλήρεις ανακοινώσεις που έγιναν στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», το οποίο οργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.

Επιμέλεια: Αθανάσιος Τζιμογιάννης