Ζητήµατα σχεδιασµού και αξιολόγησης συνεργατικών συστημάτων μάθησης με υπολογιστή: Εισαγωγή

Στα πλαίσια του 4ου Συνεδρίου με θέμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» οργανώνεται συνεδρία εργασίας με θέμα το σχεδιασμό και αξιολόγηση συνεργατικών συστημάτων μάθησης με υπολογιστή. Σκοπός της συνεδρίας αυτής είναι να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας να παρουσιάσουν το πλαίσιο, την προβληματική, τις μεθόδους, τις τεχνικές και πρωτότυπα εργαλείων που σχετίζονται με τη σχεδίαση, την υλοποίηση και αξιολόγηση συστημάτων που υποστηρίζουν την συνεργασία (εξ αποστάσεως, εκ του σύνεγγυς, σύγχρονη, ασύγχρονη) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων μάθησης. Οι δέκα εργασίες που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής αφορούν διαφορετικές πλευρές σχεδίασης και αξιολόγησης συστημάτων συνεργατικής μάθησης και αποδεικνύουν το ισχυρό ενδιαφέρον του Ελληνικού ερευνητικού δυναμικού και της εκπαιδευτικής κοινότητας στην περιοχή αυτή. Στο κείμενο επιχειρείται μια συνοπτική εισαγωγή στο πεδίο και τις εργασίες της συνεδρίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 916)