Το περιβάλλον του “Microworlds Pro” ως παιδαγωγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη µαθησιακών δραστηριοτήτων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση

Η γλώσσα Logo, ως γλώσσα προγραμματισμού, αποτελεί μία από τις κατηγορίες λογισμικού για την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παιδαγωγική της σημασία αναγνωρίζεται σήμερα από μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και η αξία της τόσο ως γνωστικό αντικείμενο αλλά και ως γνωστικό εργαλείο έχει καταφανεί από πολλές ερευνητικές μελέτες. Το παρόν κείμενο προτείνει το εκπαιδευτικό λογισμικό “Microworlds Pro” (εξελληνισμένη έκδοση 2002, έργο Κίρκη, ΥπΕΠΘ, Β΄ ΚΠΣ), που ενσωματώνει τη γλώσσα Logo, ως ένα δημιουργικό περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη παιδαγωγικών μαθησιακών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να διευκολύνεται η ενεργητική οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2799)