Το Μάθημα της Ιστορίας σε Διαθεματική Προσέγγιση με την Μουσική και την Πληροφορική. Η Περίπτωση του Μύθου της Περσεφόνης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διαθεματική μέθοδος ,του μαθήματος της ιστορίας της Γ του δημοτικού, καθώς και η σύνδεση του μαθήματος της μουσικής και των ΤΠΕ, έτσι ώστε να λειτουργούν ως αρωγός αναστοχασμού και εμπέδωσης των παραπάνω μαθημάτων. Αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση διδακτικής πρότασης με υπερμεσικές εφαρμογές προσφέροντας ανοικτές, συνεργατικές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης τα παιδιά σε συνεργασία με μια δασκάλα και μια μουσικό επιβιβάστηκαν σε ένα μαθησιακό ταξίδι με πλοηγό τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία με χρήση των νέων τεχνολογιών που είχε στόχο και λιμάνι τη γνωριμία και εξοικείωση με την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία καθώς και τους διδακτικούς μύθους. Μια διαχρονική και διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στην ανάπτυξη και ενίσχυση νέων γραμματισμών όπως του κριτικού και επικοινωνιακού δίχως να χρειάζεται να λειτουργήσει διαφορετικά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)