Το Διαδίκτυο στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ερωτήµατα της θέσης του ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο

Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία του διαδικτύου ως πηγή πληροφορίας και µέσο επικοινωνίας, το κείµενο αυτό θέτει µερικά ερωτήµατα αναφορικά µε τη θέση του ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Κατά πόσο η χρήση του διαδικτύου διευκολύνει την πρόσβαση στην µάθηση, κατά πόσο προάγει την µάθηση, και πώς η τεχνολογία του διαδικτύου αλλάζει τις παιδαγωγικές πρακτικές;
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)