Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ

Στο παρόν άρθρο μελετάμε τις δυνατότητες υποστήριξης διδασκαλίας από προηγμένη τεχνολογία μέσω της νέας υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για το σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα σε πέντε (5) σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας το σχολικό έτος 2014-2015.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)