«Σύρε τα Oυσιαστικά στη Σωστή Στήλη Aνάλογα µε το Γένος τους»: Mορφές Γραµµατισµού σε ένα Σύγχρονο Mαθησιακό Περιβάλλον

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του γραμματισμού περιλαμβάνει τόσο δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης, ομιλίας, παρατήρησης όσο και ικανότητες επικοινωνίας, οι πολυμεσικές εφαρμογές, οι οποίες απαιτούν διαχείρισης διαφορετικών περιβαλλόντων και καταστάσεων, θεωρούνται οι καταλληλότερες για την εκμάθηση της γλώσσας και την ανάπτυξη του γραμματισμού. Στην παρούσα εισήγηση σχολιάζουμε ορισμένες όψεις μιας κατηγορίας εκπαιδευτικών λογισμικών (μορφής ηλεκτρονικού αλληλεπιδραστικού βιβλίου) που αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας. H ανάλυση ενός τυπικού παραδείγματος τέτοιων λογισμικών με βάση το εργαλείο της λειτουργικής ποικιλίας (functional variation ή register) και των παραμέτρων της (πεδίο, τρόπος, τόνος) και η σύγκρισή του με το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο έδειξε ότι παρ' όλη την ποικιλία των αναπαραστατικών πηγών και την αλληλεπιδραστικότητά τους, αυτού του είδους τα λογισμικά απέχουν πολύ από το να προάγουν τον κριτικό γραμματισμό των μαθητών, προκρίνοντας παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας της γλώσσας μέσω δομικών ασκήσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1043)