Σχεδιάζοντας ιστοεξερευνήσεις για τη διδασκαλία θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Τρία παραδείγματα

Παρουσιάζεται μια πρόταση για το σχεδιασμό ιστοεξερευνήσεων σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Η πρόταση είναι επηρεασμένη από τη λογική και τη μεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Διδακτικής των Περιβαλλοντικών / Φυσικών Επιστημών. Ακολούθως παρουσιάζονται τα βασικά σημεία από τρία παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων, αναπτυγμένων σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιασμού, με θέματα: ηλιακή ενέργεια, λειψυδρία, ανακύκλωση μπαταριών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 537)