Ψηφιακός Εμπλουτισμός στα Γλωσσικά Σχολικά Εγχειρίδια: Η Περίπτωση Μιας Ενότητας της Α΄ Τάξης Γυμνασίου

Η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα συνοδεύεται από πλήθος διαφορετικών αντιλήψεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες από την εμφάνιση της τεχνολογίας των υπολογιστών στη γλωσσική εκπαίδευση. Η πρόσφατη πρωτοβουλία, σε τοπικό επίπεδο, για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών εγχειριδίων ενσωματώνει συγκεκριμένες οπτικές για τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα, τις οποίες επιχειρούμε να αναδείξουμε αξιοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία ανάγνωσης για τις νέες τεχνολογίες και τη διδακτική πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)