Παρουσίαση του project “Πολυµεσική Τεκµηρίωση και Ηλεκτρονική Διδασκαλία των Γερµανικών ως Ξένη Γλώσσα”

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας eLearning κατατέθηκε μία πρόταση από το Paedagogisches Institut fuer die italienische Sprachgruppe (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Bozen/Ιταλίας) με θέμα «Πολυμεσική τεκμηρίωση και ηλεκτρονική διδασκαλία των Γερμανικών σαν Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα”. Το σχέδιο αποβλέπει στην συνεργασία των εκπαιδευτικών των σχολείων που συμμετέχουν για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, όπου θα καταγράφονται όλα τα επιμέρους σχέδια που θα υλοποιηθούν (ή έχουν υλοποιηθεί) με τα αυθεντικά υλικά (ήχο, εικόνα, βίντεο κλπ) που έχουν συλλεχθεί. Θα υπάρχει κι ένα τμήμα «εικονικής κοινότητας» για την άμεση επικοινωνία και συμμετοχή στο σχέδιο όλων των μαθητών και καθηγητών των διαφόρων ευρωπαϊκών σχολείων. Όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα μέσα από την ιστοσελίδα www.ipi-daz.it. Σκοπός του project είναι από τη μια η καταγραφεί των ήδη προϋπαρχόντων εμπειριών στα σχολεία και ηλεκτρονική καταγραφή αυτών και από την άλλη να αποτελέσει βοήθημα για όλους στη διδασκαλία των Γερμανικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)