Παράδειγμα ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην Ελληνική Εκπαίδευση-Δημιουργία ηλεκτρονικού forum (e-group) για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινότητας (e-group) για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Μιας κοινότητας που φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης, συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών όλων των καθηγητών που ενδιαφέρονται για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Τέλος μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα για τη δημιουργία ανάλογων ψηφιακών κοινοτήτων και για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 786)