Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του Διαδικτύου ως εργαλείου µάθησης

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη για να διερευνήσει τις στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του διαδικτύου ως εργαλείου μάθησης, καθώς και τις απόψεις τους για τις προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν την επιτυχή εισαγωγή του διαδικτύου στα δημοτικά σχολεία. Στην έρευνα εξετάστηκε ακόμη κατά πόσο τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών επηρέασαν τις στάσεις και απόψεις τους. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν θετικές στάσεις για τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου μάθησης. Η μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία είχε σημαντική θετική συσχέτιση με τις στάσεις των εκπαιδευτικών ήταν ο βαθμός αυτοπεποίθησης στη χρήση του διαδικτύου. Επίσης οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θεωρούν την επιμόρφωση στη χρήση του διαδικτύου ως την πιο σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εισαγωγή του στα δημοτικά σχολεία. Βασικά συμπεράσματα-εισηγήσεις της έρευνας είναι η ανάγκη λήψης μέτρων τα οποία θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών στη χρήση του διαδικτύου καθώς και ο εξοπλισμός των σχολείων με κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)