«Οι Φίλοι μας τα Ζώα» Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο για τα Ζώα με τη Χρήση Τ.Π.Ε.

Βασικός σκοπός του σεναρίου «Οι φίλοι μας τα ζώα» είναι τα παιδιά να γνωρίσουν, να κατανοήσουν, να μάθουν και να εξοικειωθούν με τον κόσμο των ζώων, καθώς και τη σημασία της ύπαρξής τους για τον άνθρωπο και για τον πλανήτη, με τη βοήθεια λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών. Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη, ως θέμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και με διάχυση στα περισσότερα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Η χρήση Τ.Π.Ε. στο συγκεκριμένο σενάριο κατείχε πρωταρχικό ρόλο, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες διενεργήθηκαν με τη βοήθεια λογισμικών, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι αισθητηριακοί τομείς των μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου, διαπιστώθηκε πως οι μαθητές διαμόρφωσαν θετικές στάσεις για το σεβασμό της ισορροπίας της φύσης, ενώ τους δόθηκαν τα κίνητρα για να αποκτήσουν συμπεριφορές που προάγουν τη ζωοφιλία και την προστασία των ζώων. Το ενδιαφέρον τους έμεινε αμείωτο, σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 94)