Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717). Ένα διδακτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ στην ενότητα της Ιστορίας «Εξωτερικά προβλήματα και Αναδιοργάνωση του κράτους» της Β΄ Γυμνασίου

Το σενάριο αποτελεί πρόταση για διδασκαλία της ενότητας «Εξωτερικά προβλήματα και Αναδιοργάνωση του κράτους» . Με τη βοήθεια συνοδευτικού ψηφιακού υλικού σε μορφή power point, τη χρήση λογισμικού «περιπλάνηση στο /ώοο-γρόνο», με ιστοσελίδες και ιστορικές πηγές, οι μαθητές θα μελετήσουν την προσωπικότητα του Ηρακλείου, θα περιηγηθούν στις συνθήκες κρίσης που επικρατούσαν στο Βυζάντιο κατά το 2ο μισό του 6ου αιώνα και στις αρχές του 7ου αιώνα. Επίσης μέσα από τους διαδραστικούς χάρτες και το χρονολόγιο θα συνθέσουν πληροφορίες με σκοπό να κατανοήσουν πραγματικά το πώς και το γιατί των πολεμικών γεγονότων με τους Πέρσες και Άβαρους, την αξία του Τίμιου Σταυρού, τη σημασία του Ακάθιστου Ύμνου και τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόστηκαν από τους διαδόχους του Ηρακλείου τα Θέματα και ο Εξελληνισμός του κράτους. Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην οποία κάθε μαθητής θα έχει το ρόλο του και θα συμβάλει ενεργητικά στη διερεύνηση και αξιολόγηση της πληροφορίας των πηγών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)