Μεθοδολογία σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισµικού ιστορίας και τέχνης µε υποστήριξη βάσης ιστορικών πηγών και διδακτικών σεναρίων .

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη µελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Κασταλία» µε γνωστικά αντικείµενα την Ιστορία και την Τέχνη στο Λύκειο, που υποστηρίζεται από βάση µε ιστορικές πηγές και διδακτικά σενάρια. Η «Κασταλία» είναι ένα διδακτικό εργαλείο για τη διερευνητική οικοδόµηση της ιστορικής γνώσης και την προσέγγιση της τέχνης µε τη χρήση ιστορικών πηγών που αναπτύσσεται από την οµάδα µας και σε συνεργασία µε την εταιρία 01 Πληροφορική Α.Ε., στα πλαίσια του προγράµµατος «Ναυσικά - Ε22» του Υπουργείου Παιδείας. Το λογισµικό προσφέρει ένα περιβάλλον µάθησης που αποτελεί για το µαθητή τον δικό του χώρο αναπαράστασης ιστορικών θεµάτων, που τον οδηγεί στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, στη διατύπωση επιχειρηµάτων και αιτιακών συναφειών που καταλήγουν στη σύνθεση µιας αφήγησης. Το λογισµικό διαθέτει σειρά εργαλείων για την επεξεργασία των πηγών, καθώς και χώρο εργασίας µέσα στον οποίο µπορούν να µελετηθούν επιλεγµένες θεµατικές ενότητες από το γνωστικό αντικείµενο µε αφορµή σενάρια, δραστηριότητες και εργασίες που περιέχονται στο λογισµικό. Τα αποτελέσµατα της διαµορφωτικής αξιολόγησης που έγινε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του λογισµικού από εκπαιδευτικούς και µαθητές στο σχολικό περιβάλλον της τάξης έχουν συµβάλει στην τελική συγκρότηση του λογισµικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1259)