Μαθαίνοντας Γεωγραφία Α΄ Γυµνασίου στο Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο και ο κειμενογράφος με τον ορθογράφο του αποτελούν έξοχα εργαλεία για να κάνουν το μερικές φορές ανιαρό μάθημα της Γεωγραφίας συναρπαστικό και ουσιαστικό. Με το τέλος της σχολικής χρονιάς ο μαθητής, πέρα από το γεγονός ότι έχει μάθει αρκετή Γεωγραφία, έχει μάθει να συνεργάζεται και να βρίσκει αυτό που ζητά, έχει αποκτήσει εμπειρία της συσχέτισης των διαφόρων τομέων της ανθρώπινης γνώσης, έχει βελτιώσει την ικανότητά στο να εκφράζεται γραπτά, και έχει εξοικειωθεί με εργαλεία που κατά πάσα πιθανότητα θα του είναι χρήσιμα στη ζωή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)