Η αξιοποίηση των μαθηματικών εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδασκαλία των συναρτήσεων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στην εποχή της επανάστασης της γνώσης και της πληροφορίας, η υπολογιστική τεχνολογία έχει εισβάλλει και στην μαθηματική εκπαίδευση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία στην μάθηση και την διδασκαλία των μαθηματικών. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά των μαθηματικών προσφέρουν την ευκαιρία να μετασχηματίσουμε τη διδασκαλία , μακριά απο την παραδοσιακή ρουτίνα, αναμορφώνοντας το περιεχόμενο και την παιδαγωγική διάσταση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται σχέδια μαθήματος με καθοδηγούμενες δραστηριότητες που αξιοποιούν τις λειτουργίες της υπολογιστικής τεχνολογίας στην διδασκαλία των συναρτήσεων: α) των ιδιοτήτων της εκθετικής και της ημιτονοειδούς συνάρτησης για τους μαθητές της Β΄Λυκείου β) των μετατοπίσεων της γραφικής παράστασης της παραβολής για τους μαθητές της Α Λυκείου. Ο βασικός στόχος είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα απο την χρήση των νέων τεχνολογιών ,ώστε η κοινότητα των εκπαιδευτικών να εντάξει στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 76)