Η «Αθέατη» Τεχνολογία Pervasive Computing.Συµπληρωµατική και εξελικτική πορεία µε: e- Learning και m-Learning

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιασθεί και να αναλυθεί ο τομέας του Pervasive ή Ubiquitous Computing, να γίνει μια σύντομη παρουσίαση των τεχνολογιών e-Learning και m-Learning και τέλος να φανεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές αλληλεπιδρούν και συσχετίζονται με τον τομέα του Pervasive Computing. Στο κείμενο που ακολουθεί μπορεί να διακρίνει κανείς τις δύο αντιμαχόμενες και πολύ διαφορετικές φιλοσοφίες για τον τρόπο υλοποίησης του Pervasive Computing. Η μία υποστηρίζει την αυξανόμενη επεξεργαστική ισχύ σε ολοένα μικρότερου όγκου συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, handhelds και wearables, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η άποψη ότι η αυριανή επεξεργαστική ισχύς δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένες φορητές συσκευές, αλλά αντίθετα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στα μελλοντικά υπερδίκτυα. Οι συσκευές του μέλλοντος λοιπόν, ανεξαρτήτως είδους -αυτοκίνητα, σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ.-, θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται και να παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στο ευρύτερο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο το δίκτυο θα είναι ο υπολογιστής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 955)