«Γινόμαστε μικροί ερευνητές»: ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση λογιστικού φύλλου

Το «Γινόμαστε μικροί ερευνητές» είναι ο τίτλος που δόθηκε σε ένα διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της Στατιστικής στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού με τη βοήθεια των ΤΠΕ στο οποίο παράλληλα καλλιεργείται και η γλώσσα. Στόχος της εισήγησης είναι να παρουσιαστεί μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση στη σχετική διδακτική ενότητα των Μαθηματικών χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο μάθησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μπαίνουν στο ρόλο του ερευνητή και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού ετοιμάζουν, συμπληρώνουν και διανέμουν στο άλλο τμήμα ένα ερωτηματολόγιο με θέμα τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, επεξεργάζονται τις απαντήσεις, περνούν τα δεδομένα στο Excel, μαθαίνουν να κάνουν τα σχετικά διαγράμματα και να τα διαβάζουν. Στο τέλος ετοιμάζουν ομαδικά μια παρουσίαση στο powerpoint, την οποία παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους στο άλλο τμήμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 191)