Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

ΕΙΚΩΝ... με λίγα λόγια Το προς ανάπτυξη εκπαιδευτικό λογισμικό αφορά το μάθημα της "Τεχνολογίας" που διδάσκεται στην Β' Γυμνασίου με διαθεματική προσέγγιση στα γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Οικολογίας. Η γνώση παρέχεται μέσα από ειδικά σχεδιασμένες μελέτες περίπτωσης (case studies) και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ανοιχτού τύπου. Κάθε τέτοια μελέτη θα υλοποιηθεί ως ένας εικονικός μικρόκοσμος ο οποίος θα αποτελείται από αντικείμενα με παιδαγωγική σημασία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρυθμίζει σε μικρό βαθμό την αισθητική του μικρόκοσμου και τον αντικειμένων, και σε μεγάλο βαθμό το είδος των πληροφοριών που παρέχονται ρυθμίζοντας τις ιδιότητες των αντικειμένων και των αλληλεπιδράσεων τους Ο μαθητής εισέρχεται στο μικρόκοσμο από τον υπολογιστή του σχολείου του, κινείται ελεύθερα και αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα, ώστε να πάρει τις πληροφορίες που αυτά μεταφέρουν Ο μαθητής μπορεί να συνεργάζεται με άλλους μαθητές για την ολοκλήρωση μιας μελέτης, να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και να χρησιμοποιεί το λογισμικό του σχολείου του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)