Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Arduino και πειράματα Φυσικών Επιστημών από απόσταση

Στη παρούσα εργαστηριακή άσκηση-πρόταση υπάρχουν δέκα διαφορετικά πειράματα τα οποία βασίζονται στο Arduino και μπορούν να διενεργηθούν από απόσταση. Έξι από τα πειράματα αυτά αναφέρονται στην ενότητα του ηλεκτρισμού και πιο συγκεκριμένα σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, δύο πειράματα αναφέρονται στην ενότητα της οπτικής ενώ τέλος πειράματα που πραγματεύονται με εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης σε γραμμικά ηλεκτρικά κυκλώματα.. Τα πειράματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές-σπουδαστές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης ακολουθούμενα από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας τα οποία απευθύνονται στα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει των αριθμό τους σε περισσότερα από δεκαπέντε. Τα πειράματα αυτά είναι διαθέσιμα 24/7 και η εκτέλεσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, tablet, smart phone).
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)