Ένταξη του εκπαιδευτικού λογισµικού παρουσίασης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η παρούσα έρευνα αφορά την ένταξη Λογισμικού Παρουσίασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της καταλληλότερης από τις τρεις μεθόδους που μελετούνται με βάση α)την καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών και β) την συναισθηματική αποδοχή τους από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 990)