Ένα περιβάλλον για τη συστηµατική διδασκαλία του προγραµµατισµού σε αρχαρίους

Παρουσιάζουμε ένα απλό προγραμματιστικό περιβάλλον το “WIPE”, το οποίο στοχεύει στο να διευκολύνει τους αρχαρίους προγραμματιστές στην κατασκευή προγραμμάτων. Το περιβάλλον αυτό αποτελεί συμπληρωματικό διδακτικό εργαλείο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με μια γλώσσα προγραμματισμού. Η χρησιμοποιούμενη προγραμματισιτκή γλώσσα είναι απλή, και λιτή (μια Pascal-like γλώσσα). Το περιβάλλον εργασίας λειτουργεί πλήρως διαδικτυακά και ενσωματώνει πολλά στοιχεία (γραφικό ενδιάμεσο, πολλαπλές αναπαραστάσεις, βηματική εκτέλεση, βελτιωμένα μηνύματα κ.ά..).
(Πλήθος ανακτήσεων: 879)