Εκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄ Τάξης Δημοτικού

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για εμπεδωτική, βιωματική, και δημιουργική δραστηριότητα, που στοχεύει μέσω της χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση και κριτική επεξεργασία πληροφοριών, ηλεκτρονικού λεξικού και αισθητικής αγωγής, στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για το λαϊκό πολιτισμό, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους με σχετικές με το υπό εξέταση θέμα, στην ψυχαγωγία αυτών και στην εξοικείωσή τους με εφαρμογές των ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 43)