Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Παιδιά Δηµοτικού: Η Διατροφή µας - Σύνθετες Λέξεις - Στοιχεία και Είδη Τριγώνου - Ποσοστό στα Εκατό.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό "Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ" είναι μια διαθεματική υπερμεσική εφαρμογή του HyperStudio που απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού. Αποτελείται από 60 οθόνες και περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, ήχο και animation. Μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες: α) Η διατροφή μας (ομάδες τροφών, διατροφική πυραμίδα, Μεσογειακή διατροφή, υποσιτισμός, παχυσαρκία, υγιεινή διατροφή), β) Σύνθετες λέξεις (δημιουργία σύνθετων λέξεων με πρώτο συνθετικό κάποια πρόθεση, π.χ. δια-τροφή), γ) Στοιχεία και είδη τριγώνου (κύρια στοιχεία ενός τριγώνου, διάκριση τριγώνων ως προς τις γωνίες τους και τις πλευρές τους), δ) Ποσοστό στα εκατό (χρήση ποσοστών στα εκατό (%) στις καθημερινές μας δραστηριότητες). Η μέθοδος πλοήγησης μπορεί να είναι υπερμεσική (ο χρήστης επιλέγει αυτός που θέλει να πάει), ή μικτή-ιεραρχική (διευκόλυνση κατά την πρόσβαση από ενότητα σε υποενότητα κάτω από καθοδηγούμενη μετακίνηση). Το λογισμικό έχει σχεδίαση με δομή δένδρου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 5)