Δημιουργικές Δραστηριότητες με Χρήση των ΤΠΕ στην Τοπική Ιστορία

Σ’ αυτή την εργασία παρουσιάζονται ορισμένες δημιουργικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας (project) με θέμα την ιστορία των χωριών του Περδίκκα και της Πενταβρύσου στην επαρχία της Εορδαίας. Το σχέδιο εργασίας οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Περδίκκα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2013-2014, με στόχο την κριτική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας και την ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τα τοπικά προβλήματα. Στα πλαίσια της εργασίας οι μαθητές κλήθηκαν να ψηφιοποιήσουν και να αρχειοθετήσουν το υλικό που συγκέντρωσαν μέσα από φωτογραφίσεις, σαρώσεις και ιστοεξερευνήσεις. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το ψηφιοποιημένο υλικό, για να δημιουργήσουν με το λογισμικό Microsoft Office PowerPoint παρουσιάσεις και να σχεδιάσουν χάρτες και αφίσες. Στο τέλος της χρονιάς συνόδευσαν με εικόνες ένα σύντομο αφήγημα, που έγραψαν οι ίδιοι για την ιστορία των χωριών τους στα πλαίσια μιας δραστηριότητας συλλογικής δημιουργικής γραφής, δημιουργώντας ένα βίντεο με προβολή διαφανειών στο λογισμικό Nero Vision 4.
(Πλήθος ανακτήσεων: 89)