Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και τις Εφαρ

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ενός εντατικού σεμιναρίου διάρκειας 60 ωρών (10 ημερών) σε καθηγητές όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία της Τήνου με θέμα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκπαιδευτικό λογισμικό. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν απόλυτα στην αναγκαιότητα της χρήσης των υπολογιστών, έχουν όμως πολλές επιφυλάξεις και το βλέπουν κριτικά, για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το μοντέλο της επιμόρφωσης με ολιγοήμερα σεμινάρια είναι καλό για μια πρώτη επαφή των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, για τη χρήση όμως του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική πράξη χρειάζεται επιμόρφωση με διάρκεια, με εκπαιδευτικά σενάρια και υποστήριξη στην πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)