Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση της δράσης του «μαθητικού υπολογιστή». Για την έρευνα υλοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από δείγμα των εκπαιδευτικών που είχαν πάρει μέρος στην δράση. Η διαδικασία της έρευνας διήρκησε ένα μήνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ενδιαφέροντα σημεία τόσο για τον τρόπο υλοποίησης της δράσης όσο και για τα αποτελέσματα που είχε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 97)